Ion Moţa: Înţelesul plecării noastre în Spania

Cernăuţi, 25 Noemvrie 1936.

Peste câteva minute vom fi trecut graniţa scumpei noastre Românii, vom fi părăsit pământul românesc, în drum spre Spania, spre pământ străin.

E oare cu adevărat străin pământul acesta al Spaniei spre care mergem azi cu atâta dragoste şi avânt, noi, legionarii cari totuşi iubim mai presus de orice pământul nostru strămoşesc?

Iată, azi, când Dumnezeu a vrut să încerce omenirea şi credinţa ei, prin cea mai cumplită primejdie şi suferinţă, aceea a năvălirii sălbatice a comunismului diavolesc asupra lumii – astăzi atacul duşman fiind dezlănţuit pe front mondial (în toate ţările lumii deopotrivă), trebuie ca şi apărarea creştină să fie tot pe plan mondial (adică printr-o înţelegere de luptă între toate ţările împotriva comunismului).

În semnul acestei uniri a creştinătăţii pentru apărarea sfintei Cruci, plecăm astăzi spre pământul spaniol care nu mai este un pământ străin pentru noi, deoarece de soarta bătăliei care se desfăşoară acum acolo, va atârna mult însăşi fericirea ţării noastre.

De va cădea Crucea la pământ în Spania, se vor clătina temeliile ei şi în România, iar comunismul, dacă ar fi biruitor azi acolo, se va năpusti mâine asupra noastră.

De acea inima noastră nu stă străină în faţa durerii de azi a Spaniei. Ne e dragă soarta Spaniei de astăzi, iar pământul ei, spre care mergem, nu e pentru inimile noastre un pământ străin. Căci NU POATE FI STRĂIN PENTRU NOI UN PĂMÂNT PE CARE SE HOTĂRĂŞTE ŞI SOARTA POPORULUI NOSTRU ROMÂNESC.

De aceea, Români, trimiteţi cu toţii, împreună cu noi, o părticică a lumii voastre în Spania, să stea acolo de veghe pentru viitorul copiilor voştri şi pentru apărarea pământului nostru românesc.

TRĂIASCĂ ROMÂNIA!

TRĂIASCĂ LEGIUNEA ŞI CĂPITANUL!

 

Ion I. Moţa

Lasă un răspuns

Adresa email nu va fi publicata.

Default thumbnail
Subiectul precedent

Comemorarea Moța Marin 2024

Subiectul următor

Războiul din Ucraina şi dilema Occidentului

Cele mai recente din