FEB 2024

An XXVII – Nr.2 – Februarie 2024

Constantin Goga: Crinii de sânge

După cum întinderea stepelor cădelniţează pe aripi de arşiţe oazele, tot aşa plaiurile de suflet ale tineretului azi cădelniţează, în crinii credinţei legionare, mărgăritarele de visuri ale unei Românii care numai sub bolta frunţilor tinere a putut fi zămislită. Curate ca lumina cerului şi ca privirile pruncului de la sânul mamei sunt plaiurile de suflet

>> Mai mult

Aspecte din activitatea legionară a lui Valeriu Gafencu

Luna februarie este în fiecare an perioada comemorărilor și manifestărilor închinate lui Valeriu Gafencu, personalitate fascinantă a spiritualității românești contemporane, supranumit „Sfântul închisorilor”, nu prin exclusivitate (au fost mulți în faimă de sfințenie dintre pătimitorii temnițelor, unii deja canonizați) ci prin excelența trăirii sale care a iradiat în tot universul concentraționar impresionând și motivând oameni

>> Mai mult

Tentația Anticristului

Satana există. Sunt nenumărate mărturii în Vechiul și Noul Testament. Iar recent, Biserica Catolică, prin glasul autorizat al Cardinalului Ratzinger, a confirmat existența acestui personaj supranatural al negației și al urii. Satana nu e decât Lucifer, căpetenia îngerilor răzvrătiți, care a fost înfrânt și alungat din cer de spada Arhanghelului Mihail. Dar el continuă să

>> Mai mult

Maica Mihaela Iordache, asumarea martiriului

În Patericul românesc al Sfinților martiri din secolul XX se numără și Maica Mihaela Iordache1, o figură luminoasă a monahismului românesc, mucenița lui Hristos, care a punctat în mod decisiv orizontul excelenței duhovnicești. Marieta Iordache provenea dintr-o familie creștină, cu un trecut de luptă, care „purta în ea toate virtuțile neamului din care se trăgea”,

>> Mai mult