IAN 2024

An XXVII – Nr.1 – Ianuarie 2024

Ion Moţa: Înţelesul plecării noastre în Spania

Cernăuţi, 25 Noemvrie 1936. Peste câteva minute vom fi trecut graniţa scumpei noastre Românii, vom fi părăsit pământul românesc, în drum spre Spania, spre pământ străin. E oare cu adevărat străin pământul acesta al Spaniei spre care mergem azi cu atâta dragoste şi avânt, noi, legionarii cari totuşi iubim mai presus de orice pământul nostru

>> Mai mult

Comemorarea Moța Marin 2024

Comemorarea s-a făcut anul acesta chiar în 13 ianuarie, dată la care, în urmă cu 87 de ani Mișcarea Legionară dădea marea sa jertfă românească în pământ spaniol. Și anul acesta progresismul spaniol cu binecunoscuta-i vigilență a împânzit presa în zilele premergătoare comemorării cu numeroase articole de rea intenție, în scopul de a descuraja producerea

>> Mai mult

„Varianta oficială” – ediţia 2024

Ne obişnuisem cu termenul încă dinainte de 1989, când trăiam sub conducerea unui partid unic, a cărui ideologie era unica acceptată, şi în care „adevărul” unic se propovăduia exclusiv în mass-media „oficială” – căci alta nu exista. Exasperaţi de deceniile suportate sub jugul tiraniei comuniste, românii au ieşit în stradă în primul rând pentru libertate:

>> Mai mult

Seniorii noștri, centenari și nonagenari

Providența dumnezeiască  ne oferă, în anul de grație 2024, bucuria și privilegiul să mai avem printre noi mărturisitori ai idealului creștin și național, pătimitori în închisori dar și luminători ai societății, oameni de mare caracter, repere obligatorii ale reconstrucției morale a națiunii române (ne referim în special în acest articol la cei legați, direct sau

>> Mai mult

Creştinătatea apuseană şi comunismul

Continuând dezbaterea asupra crizei ce bântuie în Occident, punându-l în permanentă stare de inferioritate faţă de comunism, trebuie să pătrundem mai adânc pentru a cunoaşte cauzele ei. Partidele, responsabile de aceste dezastre continue, reflectă în fond structura societăţii. Societatea apuseană, privită global, produce, în câmpul politic, această speţă de conducători timoraţi şi lipsiţi de viziune.

>> Mai mult