OCT 2023

An XXVI – Nr.10 – Octombrie 2023

Biserica sub asediul progresismului (II)

Singurele criterii valabile pentru a putea evalua din perspectivă morală viaţa şi lucrarea membrilor unei biserici, în special dacă e vorba de ierarhia acesteia, o constituie cele conţinute exclusiv în propriul sistem de referinţă, adică în rânduielile ei canonice. Desigur, într-un sens mai larg se poate face recurs şi la principii morale universal valabile, chiar

>> Mai mult

Contaminare politică

O temă care a invadat de câţiva ani opinia publică a lumii libere este contaminarea naturii, a mediului fizic şi biologic în care trăim. Aşa s-a născut o nouă disciplină ştiinţifică, denumită ecologia. Pe urmele ecologiei a apărut şi un curent politic al prietenilor naturii, al acelor care vor să o apere de contaminare, pentru

>> Mai mult

General Constantin Petrovicescu – 140 ani de la naștere

Una dintre marile figuri ale armatei și națiunii române din ultimul secol, ministru în Statul Național Legionar, victimă a represiunii antonesciene și martir al neamului românesc sub regimul comunist, generalul Constantin Petrovicescu (1883-1949) este selectat și prezentat de către Comandantul Horia Sima în galeria „marilor existențe legionare”. Oferim acest text cu ocazia aniversării, acum în

>> Mai mult