Articole cu termenul

Atitudini din exil

Default thumbnail

Rezerva exilului

În planul conspiraţiei comuniste de cucerire a lumii, înainte de a ataca şi absorbi Europa occidentală, s-a prevăzut un termen suficient de lung ca să dispară generaţia războiului. Această generaţie, prin educaţia ei, prin cultura ei, prin amintirile ce le purta cu sine, reprezenta un obstacol greu de trecut în

>> Mai mult
Default thumbnail

Ce este de făcut?

Odată cu semnarea „actului final“ de la Helsinki, s-au înmormântat şi speranţele de eliberare ale poporului românesc într-un viitor apropiat. Occidentalii au trecut de la acceptarea de fapt a statu-quo-ului european, la o recunoaştere de drept a cuceririlor sovietice în Europa răsăriteană, la o legitimare a lor internaţională, consemnându-le într-un

>> Mai mult
Default thumbnail

Dezgustul de om

Cine a apucat în mâini o carte a lui Nietzsche, îşi aduce aminte de dezgustul ce-l manifestă faţă de om. Imaginea omului e respingătoare. Aşa cum o întâlneşte în realitate, în contactul cu lumea. „Îi întâlneşti necunoscători ai mizeriei lor. Şi eu mă strecor printre ei, dar dezgustul îmi devorează

>> Mai mult
Default thumbnail

Divagaţiile d-lui Papanace

La nota noastră din „Curierul Informativ al Mişcării Legionare“ privitor la două articole ale d-lui Papanace de tendinţă coexistenţialistă, d-sa n-a întârziat cu un răspuns excesiv de lung, greu de descifrat şi încărcat cu un aparat de date şi probleme care nu-şi găseau locul în această polemică. Observaţiile noastre se

>> Mai mult
Default thumbnail

Dl. Papanace şi situaţia din ţară

În « Orientările » d-lui Papanace am găsit câteva interpretări ale situaţiei politice din România care îl aşează mai aproape de protagoniştii interpenetrării exilului cu regimul din ţară decât alături de acei care refuză să « deschidă credite » tovarăşilor de la Bucureşti şi continuă să menţină linia de intransigenţă anticomunistă. Comentând moartea lui

>> Mai mult
Default thumbnail

Nici aşa, tovarăşe Ceauşescu!

Românii recent evadaţi din ţară aduc uluitoarea veste că secretarul general al partidului comunist posedă la Mangalia o vilă ca-n poveşti, mobilată cu un lux şi rafinament cum nu şi-a permis niciun exploatator al poporului, sub regimul burghezo-moşieresc, detestat de comunişti. Mai spun că vila a fost clădită de două

>> Mai mult
Default thumbnail

23 August 1944 – 23 August 1969

Un sfert de veac de la invazia bolşevică a României. Întuneric, deznăndejde şi moarte peste poporul românesc. – Chemare către toată suflarea românească Fraţi Români! În ţara înlănţuită tiranii, susţinuţi de armatele Antichristului, vor sărbători 23 August cu un fast deosebit, considerând invazia României de hoardele roşii ca o dată

>> Mai mult
Default thumbnail

Au trecut două decenii

Mă aflam la München când am auzit pe undele văzduhului ştirea cutremurătoare despre prinderea legionarilor plecaţi în ţară, procesul lor şi apoi executarea … Eram bucuroşi până la această dată fatidică că echipele noastre au izbutit să se strecoare prin reţeaua densă a Securităţii, că erau intacte şi lucrau. De

>> Mai mult
Default thumbnail

Un discurs perfid şi ameninţător

Consilierul principal al preşedintelui Nixon, Henry Kissinger, a suprins şi neliniştit întreaga lume cu discursul ce l-a pronunţat în ziua de 23 Aprilie 1973, în hotelul Waldorf-Astoria din New York, cu prilejul dejunului ce-l oferă anual Associated Press. E un discurs care nu mai lasă niciun dubiu asupra intenţiilor de

>> Mai mult
Default thumbnail

Conciliul ecumenic

(fragment) Conciliul Ecumenic (Vatican II) se va ocupa aşadar de două probleme care interesează lumea creştină: refacerea unităţii creştine şi apărarea Bisericii contra asaltului combinat al forţelor materialiste şi atee. În ce priveşte calea cea mai bună de urmat pentru a face să înceteze “scandalul” dezbinării, există o metodă experimentată

>> Mai mult