Articole cu termenul

conservatorism

Virtutea naţionalismului (9)

Capitolul final al cărţii lui Hazony, ca un corolar al acesteia, poartă acelaşi titlu: „Virtutea naţionalismului”. După ce rezumă ideile orânduirii politice bazată pe state naţionale, pledând pentru caracteristicile ei, atât în privinţa menţinerii păcii prin localizarea conflictelor dar şi în ceea ce priveşte cadrul pe care îl crează pentru

>> Mai mult

Virtutea naţionalismului (8)

Nu se putea ca Hazony să nu-şi concentreze o parte a pledoariei sale şi pe aspectele care îl interesază în mod direct. Anume e vorba de campaniile anti-Israel duse de către cercurile liberale, care acuză politica statului evreu că îşi apără integritatea şi interesele directe prin acţiuni care încalcă drepturile

>> Mai mult

Virtutea naţionalismului (7)

Cea mai frecventă acuzaţie la adresa naţionalismului este aceea că este generator de ură la adresa altora. Naţionaliştii ar fi limitaţi la un egoism care pune pe primul plan binele şi interesul propriei naţiuni, pe care o privesc în competiţie cu altele. Această atitudine este considerată a da naştere la

>> Mai mult

Virtutea naţionalismului (6)

O întrebare esenţială care se pune este aceea dacă orânduirea bazată pe state naţionale, adică state care sunt expresia autodeterminării unei naţiuni, este superioară în sensul echităţii şi asigurării păcii faţă de una construită în jurul aşa-numitului stat neutru, sau civic, care ignoră particularităţile ţinând de limbă, cultură sau religie

>> Mai mult

Virtutea naţionalismului (5)

Statul naţional şi principiul libertăţii naţionale sunt cei doi piloni pe care Hazony îi vede aşezaţi la temelia unei ordini politice internaţionale echitabile şi durabile, superioară anarhiei şi imperiului. Elementele pe care îşi bazează argumentaţia sunt următoarele. În primul rând, comparat cu anarhia, statul naţional elimină prin integritatea sa conflictele

>> Mai mult

Virtutea naţionalismului (4)

În continuarea cărţii sale, autorul ne prezintă o analiză extensivă şi bine argumentată menită să propună principiul statului naţional drept forma ideală de organizare politică. Încercând să răspundă la întrebarea când o comunitate manifestă o coeziune suficientă pentru a se putea organiza sub forma unui stat, Hazony distinge două tipuri

>> Mai mult

Virtutea naţionalismului (3)

După cel de-al Doilea Război Mondial, principiile ordinii protestante antebelice, fundamentate pe dreptul fiecărei naţiuni la autodeterminare, nu au mai fost restaurate, iar soarta lor a devenit incertă. A fost abandonat atât primul principiu, după care familia şi recunoaşterea publică a divinităţii sunt instituţii susţinute de o guvernare legitimă şi

>> Mai mult

Virtutea naţionalismului (2)

Istoria omenirii consemnează două viziuni asupra orânduirii lumii, care au marcat în primul rând civilizaţia occidentală, dar care de fapt constituie două paradigme cu caracter universal. Una este cea a naţiunilor libere şi independente, fiecare urmărind binele pe plan politic în acord cu propriile tradiţii şi valori, cealaltă fiind o

>> Mai mult

Virtutea naţionalismului (1)

Pe 3-4 februarie 2020 a avut loc la Roma conferinţa „National Conservatism” care a reunit o serie de personalităţi de referinţă pe plan politic sau doctrinar. Figura ei tutelară a fost Yoram Hazony, un filosof contemporan de orientare conservatoare, teoretician al resurecţiei şi importanţei naţionalismului, critic al progresismului, al globalismului

>> Mai mult