Articole cu termenul

Horia Sima

Default thumbnail

Poate fi înfrânt comunismul?

Ca să răspundem la această întrebare care preocupă întreaga lume, trebuie să examinăm mai întâi cum de-a ajuns comunismul la puterea de astăzi, cum de-a devenit o primejdie mondială, ameninţând existenţa tuturor popoarelor. Trebuie să ne reamintim etapele de ascensiune ale Moscovei, factorii care au sprijnit şi promovat imperialismul bolşevic.

>> Mai mult
Default thumbnail

„23 August“

Un nou 23 August, „a XXVIII-a aniversare a eliberării României de sub jugul fascist“. – mai exact vorbind istoriceşte, a XXVIII-a aniversare a căderii României sub jugul comunist-, s-a oficiat la Bucureşti cu aceeaşi fanfaronadă de minciuni, tămâieli şi laude la adresa inexistentului partid comunist, zis şi românesc. E ridicol

>> Mai mult
Default thumbnail

Ordinea spirituală a lumii

De la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, înfrângerile lumii occidentale se țin lanț. Țară după țară și popor după popor au căzut în robia comunistă. Istoria universală a ultimelor trei decade se poate scrie exclusiv în funcție de aceste date tragice, când alte și alte națiuni au fost sacrificate

>> Mai mult
Default thumbnail

Filon Verca: Horia Sima – Omul

A scrie despre Horia Sima, succesorul Căpitanului la conducerea Mişcării Legionare, -azi plecat dintre noi-, după un parcurs impresionant, plin de emoţii, de evenimente care au depăşit puterea de percepere a lor, de afirmare pe plan naţional, precum şi internaţional, prin efortul său de a se face cunoscut lumii occidentale

>> Mai mult
Default thumbnail

Primejdie de moarte pentru Europa răsăriteană

S-au făcut alegeri pentru Parlamentul European de la Strasbourg, cu îmbucurătorul rezultat că forţele de centru-dreapta au biruit. Teama de o dominaţie marxistă în acest for a fost pentru moment îndepărtată. Toată lumea a respirat uşurată. Spectrul comunismului nu mai ameninţă securitatea Europei occidentale şi statele ei componente au câştigat

>> Mai mult
Default thumbnail

Rezerva exilului

În planul conspiraţiei comuniste de cucerire a lumii, înainte de a ataca şi absorbi Europa occidentală, s-a prevăzut un termen suficient de lung ca să dispară generaţia războiului. Această generaţie, prin educaţia ei, prin cultura ei, prin amintirile ce le purta cu sine, reprezenta un obstacol greu de trecut în

>> Mai mult
Default thumbnail

Ce este de făcut?

Odată cu semnarea „actului final“ de la Helsinki, s-au înmormântat şi speranţele de eliberare ale poporului românesc într-un viitor apropiat. Occidentalii au trecut de la acceptarea de fapt a statu-quo-ului european, la o recunoaştere de drept a cuceririlor sovietice în Europa răsăriteană, la o legitimare a lor internaţională, consemnându-le într-un

>> Mai mult
Default thumbnail

Dezgustul de om

Cine a apucat în mâini o carte a lui Nietzsche, îşi aduce aminte de dezgustul ce-l manifestă faţă de om. Imaginea omului e respingătoare. Aşa cum o întâlneşte în realitate, în contactul cu lumea. „Îi întâlneşti necunoscători ai mizeriei lor. Şi eu mă strecor printre ei, dar dezgustul îmi devorează

>> Mai mult
Default thumbnail

Divagaţiile d-lui Papanace

La nota noastră din „Curierul Informativ al Mişcării Legionare“ privitor la două articole ale d-lui Papanace de tendinţă coexistenţialistă, d-sa n-a întârziat cu un răspuns excesiv de lung, greu de descifrat şi încărcat cu un aparat de date şi probleme care nu-şi găseau locul în această polemică. Observaţiile noastre se

>> Mai mult