Articole cu termenul

Horia Sima

Default thumbnail

Burghezia românească

Aparatul de propagandă al regimului comunist din România este montat aşa cum reclamă dialectica marxistă -pe antagonismul istoric ce ar exista între pătura muncitorească şi burghezie. Această luptă de clasă nu poate avea alt sfârşit, conform prevederilor aceleiaşi dialectici, decât nimicirea burgheziei şi victoria statului fără clase. Nu ne vom

>> Mai mult
Default thumbnail

Tentația Anticristului

Satana există. Sunt nenumărate mărturii în Vechiul și Noul Testament. Iar recent, Biserica Catolică, prin glasul autorizat al Cardinalului Ratzinger, a confirmat existența acestui personaj supranatural al negației și al urii. Satana nu e decât Lucifer, căpetenia îngerilor răzvrătiți, care a fost înfrânt și alungat din cer de spada Arhanghelului

>> Mai mult
Default thumbnail

Creştinătatea apuseană şi comunismul

Continuând dezbaterea asupra crizei ce bântuie în Occident, punându-l în permanentă stare de inferioritate faţă de comunism, trebuie să pătrundem mai adânc pentru a cunoaşte cauzele ei. Partidele, responsabile de aceste dezastre continue, reflectă în fond structura societăţii. Societatea apuseană, privită global, produce, în câmpul politic, această speţă de conducători

>> Mai mult
Default thumbnail

Criza democraţiei

A stârnit o mare nelinişte în cercurile politice şi intelectuale din Occident ultima carte a gânditorului francez Jean François Revel, intitulată „Comment les démocrats finissent“ apărută în acest an. Esenţa cărţii constă în afirmaţia că „o victorie a comunismului este probabilă, dacă nu chiar ineluctabilă“. Comentatorul francez începe prin a

>> Mai mult
Default thumbnail

Contaminare politică

O temă care a invadat de câţiva ani opinia publică a lumii libere este contaminarea naturii, a mediului fizic şi biologic în care trăim. Aşa s-a născut o nouă disciplină ştiinţifică, denumită ecologia. Pe urmele ecologiei a apărut şi un curent politic al prietenilor naturii, al acelor care vor să

>> Mai mult
Default thumbnail

Poate fi înfrânt comunismul?

Ca să răspundem la această întrebare care preocupă întreaga lume, trebuie să examinăm mai întâi cum de-a ajuns comunismul la puterea de astăzi, cum de-a devenit o primejdie mondială, ameninţând existenţa tuturor popoarelor. Trebuie să ne reamintim etapele de ascensiune ale Moscovei, factorii care au sprijnit şi promovat imperialismul bolşevic.

>> Mai mult
Default thumbnail

„23 August“

Un nou 23 August, „a XXVIII-a aniversare a eliberării României de sub jugul fascist“. – mai exact vorbind istoriceşte, a XXVIII-a aniversare a căderii României sub jugul comunist-, s-a oficiat la Bucureşti cu aceeaşi fanfaronadă de minciuni, tămâieli şi laude la adresa inexistentului partid comunist, zis şi românesc. E ridicol

>> Mai mult
Default thumbnail

Ordinea spirituală a lumii

De la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, înfrângerile lumii occidentale se țin lanț. Țară după țară și popor după popor au căzut în robia comunistă. Istoria universală a ultimelor trei decade se poate scrie exclusiv în funcție de aceste date tragice, când alte și alte națiuni au fost sacrificate

>> Mai mult
Default thumbnail

Filon Verca: Horia Sima – Omul

A scrie despre Horia Sima, succesorul Căpitanului la conducerea Mişcării Legionare, -azi plecat dintre noi-, după un parcurs impresionant, plin de emoţii, de evenimente care au depăşit puterea de percepere a lor, de afirmare pe plan naţional, precum şi internaţional, prin efortul său de a se face cunoscut lumii occidentale

>> Mai mult
1 2 3 5