Articole cu termenul

Lumea ideilor

Virtutea naţionalismului (6)

O întrebare esenţială care se pune este aceea dacă orânduirea bazată pe state naţionale, adică state care sunt expresia autodeterminării unei naţiuni, este superioară în sensul echităţii şi asigurării păcii faţă de una construită în jurul aşa-numitului stat neutru, sau civic, care ignoră particularităţile ţinând de limbă, cultură sau religie

>> Mai mult

Virtutea naţionalismului (5)

Statul naţional şi principiul libertăţii naţionale sunt cei doi piloni pe care Hazony îi vede aşezaţi la temelia unei ordini politice internaţionale echitabile şi durabile, superioară anarhiei şi imperiului. Elementele pe care îşi bazează argumentaţia sunt următoarele. În primul rând, comparat cu anarhia, statul naţional elimină prin integritatea sa conflictele

>> Mai mult

Virtutea naţionalismului (4)

În continuarea cărţii sale, autorul ne prezintă o analiză extensivă şi bine argumentată menită să propună principiul statului naţional drept forma ideală de organizare politică. Încercând să răspundă la întrebarea când o comunitate manifestă o coeziune suficientă pentru a se putea organiza sub forma unui stat, Hazony distinge două tipuri

>> Mai mult

Virtutea naţionalismului (3)

După cel de-al Doilea Război Mondial, principiile ordinii protestante antebelice, fundamentate pe dreptul fiecărei naţiuni la autodeterminare, nu au mai fost restaurate, iar soarta lor a devenit incertă. A fost abandonat atât primul principiu, după care familia şi recunoaşterea publică a divinităţii sunt instituţii susţinute de o guvernare legitimă şi

>> Mai mult

Virtutea naţionalismului (2)

Istoria omenirii consemnează două viziuni asupra orânduirii lumii, care au marcat în primul rând civilizaţia occidentală, dar care de fapt constituie două paradigme cu caracter universal. Una este cea a naţiunilor libere şi independente, fiecare urmărind binele pe plan politic în acord cu propriile tradiţii şi valori, cealaltă fiind o

>> Mai mult

Virtutea naţionalismului (1)

Pe 3-4 februarie 2020 a avut loc la Roma conferinţa „National Conservatism” care a reunit o serie de personalităţi de referinţă pe plan politic sau doctrinar. Figura ei tutelară a fost Yoram Hazony, un filosof contemporan de orientare conservatoare, teoretician al resurecţiei şi importanţei naţionalismului, critic al progresismului, al globalismului

>> Mai mult