Articole cu termenul

Lumea ideilor

Default thumbnail

Împotriva încercărilor de a fundamenta teoretic restricţiile pandemice

În actualele vremuri de pandemie, restrângerea drepturilor şi libertăţilor consfinţite de toate constituţiile democratice e un fapt la ordinea zilei. Politicieni care se autodeclară adepţi ai principiilor democraţiei liberale ajung să se servească, fără a sta prea mult pe gânduri, de instrumente din arsenalul totalitar. Interdicţiile şi restricţiile sunt la

>> Mai mult
Default thumbnail

Machiavelism şi antimachiavelism în politică

În zorii epocii Renaşterii apăreau două concepţii concurente privind raporturile dintre politică şi morală. Pe de-o parte avem poziţia creştină, care instituie o ierarhie clară a priorităţilor şi o subordonare a primului termen faţă de cel de-al doilea, înţeles ca fiind derivat din principiile evanghelice. Ca texte fundamentale în acest

>> Mai mult
Default thumbnail

Interpretări ale noţiunii de „democraţie”

Cu câteva decenii în urmă, pe vremea „războiului rece”, când lumea era împărţită în două lagăre: cel al libertăţii şi cel al totalitarismului comunist, nu exista posibilitate de confuzie. Societatea veritabil democratică nu era aceea care folosea termenul într-un mod lipsit de orice conţinut, gen „republică democratică”, „centralism democratic” sau,

>> Mai mult

Virtutea naţionalismului (9)

Capitolul final al cărţii lui Hazony, ca un corolar al acesteia, poartă acelaşi titlu: „Virtutea naţionalismului”. După ce rezumă ideile orânduirii politice bazată pe state naţionale, pledând pentru caracteristicile ei, atât în privinţa menţinerii păcii prin localizarea conflictelor dar şi în ceea ce priveşte cadrul pe care îl crează pentru

>> Mai mult

Virtutea naţionalismului (8)

Nu se putea ca Hazony să nu-şi concentreze o parte a pledoariei sale şi pe aspectele care îl interesază în mod direct. Anume e vorba de campaniile anti-Israel duse de către cercurile liberale, care acuză politica statului evreu că îşi apără integritatea şi interesele directe prin acţiuni care încalcă drepturile

>> Mai mult

Virtutea naţionalismului (7)

Cea mai frecventă acuzaţie la adresa naţionalismului este aceea că este generator de ură la adresa altora. Naţionaliştii ar fi limitaţi la un egoism care pune pe primul plan binele şi interesul propriei naţiuni, pe care o privesc în competiţie cu altele. Această atitudine este considerată a da naştere la

>> Mai mult

Virtutea naţionalismului (6)

O întrebare esenţială care se pune este aceea dacă orânduirea bazată pe state naţionale, adică state care sunt expresia autodeterminării unei naţiuni, este superioară în sensul echităţii şi asigurării păcii faţă de una construită în jurul aşa-numitului stat neutru, sau civic, care ignoră particularităţile ţinând de limbă, cultură sau religie

>> Mai mult

Virtutea naţionalismului (5)

Statul naţional şi principiul libertăţii naţionale sunt cei doi piloni pe care Hazony îi vede aşezaţi la temelia unei ordini politice internaţionale echitabile şi durabile, superioară anarhiei şi imperiului. Elementele pe care îşi bazează argumentaţia sunt următoarele. În primul rând, comparat cu anarhia, statul naţional elimină prin integritatea sa conflictele

>> Mai mult